तेच विनोद मालवणीत – भाग 7 (Malvani Jokes)

तेच विनोद मालवणीत – भाग 7 (Malvani Jokes)

काळू पेलवान तिकीट काढीत नाय! वाडीसून यष्टी आकेरेक येता आणि काळू पेलवान येष्टेक हात दाखयता. गाडयेत चढता, कंडक्टर तिकीट इचारता तर तो म्हणता “काळू पेलवान तिकीट काढीत नाय!” साडे सहा फुट उंचीच्या पेलवाना समोर पाच फुट दोन इंच उंचीच्या किरकोळ

मालवणी म्हणी – सरख्ये सणसणीत (Malvani Mhani)

मालवणी म्हणी – सरख्ये सणसणीत (Malvani Mhani)

नेमकं वर्मावर बोट ठेवणाऱ्या मालवणी म्हणी (Malvani Mhani) जरी बोचक आणि खोचक असल्या तरीही त्या ऐकून हसू फुटतच. या म्हणी तुम्हाला आवडल्या तर अवश्य वापरायला ही सुरवात करा.

तेच विनोद मालवणीत – भाग 6 (Malvani Jokes)

तेच विनोद मालवणीत – भाग 6 (Malvani Jokes)

फाटकाचो खांब! (मालवणी विनोद | Malvani jokes) आपांची बायको बाकी नसली तरी वजनान आपांपेक्षा भलतीच सरस! आधीच खाव पिवची आवड जबरी आणि त्यात करून गेली दोन वर्षा सोबतीक डायबेटीस. शेंगदाणे- गुळ खाताना एक दिवस बसलीकडे चक्कर येवन पडली ती काय

तेच विनोद मालवणीत – भाग 5 (Malvani Jokes)

तेच विनोद मालवणीत – भाग 5 (Malvani Jokes)

Get your websitejust @ Rs.600pm Get more customers with your TRUE business partner. बातमी (मालवणी विनोद | Malvani jokes) दिपलो एकदा बारात बसान ब-यापैकी दमट जाता. तितक्यात थय बारको येता. बारको: काय रे, खुपच दुखात दिसतस, काय झाला तरी काय?

तेच विनोद मालवणीत – भाग 4 (Malvani Jokes)

तेच विनोद मालवणीत – भाग 4 (Malvani Jokes)

म्हशीची किंमत (मालवणी विनोद | Malvani jokes) Get your websitejust @ Rs.600pm Get more customers with your TRUE business partner. आपा एकदा नाविलाजान आपली दुभती म्हस विकूक काढतत. गिऱ्हाईक: अहो, या म्हशीची किंमत काय सांगतास? आपा: वीस हजारच्या खाली काय

तेच विनोद मालवणीत – भाग 3 (Malvani Jokes)

तेच विनोद मालवणीत – भाग 3 (Malvani Jokes)

लीवन ठेवला म्हणान (मालवणी विनोद | Malvani jokes) रोज दवाखान्याच्या भायर उभो दिसणाऱ्या बारक्याक देशपांडे डॉक्टरीण बाई एक दिवस आत बोलवता. देशपांडे: काय रे, रोज तिथे उभा राहून दवाखान्यातल्या बायकांना बघत राहतोस, लाज नाही वाटत? बेशरम. बारको: बाईनू तुम्हीच भायर बोर्ड

तेच विनोद मालवणीत – भाग २ (Malvani Jokes)

तेच विनोद मालवणीत – भाग २ (Malvani Jokes)

Get your websitejust @ Rs.600pm Get more customers with your TRUE business partner. मरणाचा उकडाक जाता म्हणान (मालवणी विनोद | Malvani jokes) अर्ध्याच तासाचीचं वाट होती पण रातचे साडेबारा वाजान गेल्ले आणि व्हाळा कडच्या पिपळा खाली किरीस्तावांची मसानवट. भीती वाटाक

तेच विनोद मालवणीत – भाग १ (Malvani Jokes)

तेच विनोद मालवणीत – भाग १ (Malvani Jokes)

शहामृगाची मान  (मालवणी विनोद | Malvani jokes) मास्तर: गणा, शहामृगाची मान लांब का असते? गणा: गुरुजी, तेचा डोक्या आणि शरीर हेच्यात खूपच अंतर असता म्हणान तेंका जोडूच्या साठी तेची मान पण लांब असता. ++++++++++ सखू आणि आका (मालवणी विनोद |