god malvani poetry

देव

माणसांच्या खु-याड्यात
देव नवा ठाकला आहे
मनामनात आरती त्याची
पैसा त्याचं नाव आहे ||धॄ||

पैशाशिवाय काही चालत नाही…
नेहमीच  ऐकावं लागतं
पैशासाठी कधी स्वतःलाही
भर बाजारात विकावं लागतं
आज माणसांच्या बाजारात देवालाही भाव आहे||

आज नाती-गोती सगळीच
क्षणासाठीच असतात
पैसा नसला गाठीला की
ती क्षणभरातही फिरतात
आज पैसा बघून लग्नाची जीवनगाठही जोडत आहे||

पैसा नसतो सगळं म्हणून
रडतानाही पाहिलं
पैसा नसता जीवंतपणी
सडतानाही पाहिलं
आज चलनाविना दुबळे आम्ही जीवनही गहाण आहे||

ठाऊक आहे तुला-मला
भरपूर काही अनमोल आहे
हृदयाचा टाहो फुटला की
सर्वकाही फोल आहे
आज हृदय पिचून बघितलं सरणालाही किंमत आहे||

…. अमर पवार

Latest posts by amarp (see all)
देव
Tagged on: