#१

Correct! Wrong!

#२

Correct! Wrong!

#३

Correct! Wrong!

#४

Correct! Wrong!

#५

Correct! Wrong!

#६

Correct! Wrong!

#७

Correct! Wrong!

#८

Correct! Wrong!

#९

Correct! Wrong!

#१०

Correct! Wrong!

#११

Correct! Wrong!

#१२

Correct! Wrong!

#१३

Correct! Wrong!

#१४

Correct! Wrong!

#१५

Correct! Wrong!

#१६

Correct! Wrong!

#१७

Correct! Wrong!

#१८

Correct! Wrong!

#१९

Correct! Wrong!

#२०

Correct! Wrong!

मसाल्याचे पदार्थ ओळखा..(भाग २)
ठीक आहे....
कदाचित तुम्ही फारच कमी मसाले वापरत असाल.
गुड.....
कदाचित यातील काही वस्तू तुमच्या रोजच्या वापरत येत नसतील म्हणून तुम्हाला माहित नसाव्यात.
फारच छान....
वा! फारच छान, तुम्ही तर मसाल्यातील जाणकार आहात.
मसाल्याचे पदार्थ ओळखा..(भाग २)